OM
Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg ble ferdig Cand. Psychol i 2006, og spesialist i 2012. Jeg har jobbet innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten i mange år, og også hatt privatpraksis i Oslo.

Kraftenga gård ligger idyllisk til på toppen av Tranby, i Lier. Her skal det være ivaretakende og hyggelig, og jeg ønsker på sikt å kunne tilby hesteassistert terapi og terapiridning. Jeg har holdt på med hest, hund, og trening store deler av livet, og mitt store ønske er å bruke denne kunnskapen og lidenskapen- sammen med min psykologfaglige bakgrunn, til å bidra til økt helse og velvære hos mennesker.

Til å begynne med starter jeg opp en liten privatpraksis der jeg kan bistå med samtaler/samtalebehandling (ikke dyreassistert terapi). I tillegg tilbyr jeg hundepass i hjemmemiljø.